صفحه اصلی   /   بازگشت

دکتر حسن ميانداري

miandari@irip.ir


تحصيلات

- دكتراي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1369
- ديپلم رياضي،1362، تهران.

زبان

- انگليسيي: خواندن، نوشتن، سخن گفتن.
- عربي: خواندن، تاحدي نوشتن و سخن گفتن.

زمينه پژوهش‌هاي اخير

- فلسفه اخلاق از ديدگاه فلسفه زيست شناسي.
- ارتباط نظريه تكامل زيستي و دين.

تدريس‌ها

- تدريس واحدهاي فلسفه علم، فلسفه زيست شناسي، فلسفه اخلاق(اسلامي و غربي)، زبان تخصصي فلسفه علم، در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد، در دانشگاههاي تهران و قم.
- راهنمايي ده رساله كارشناسي ارشد، عمدتاً در زمينه فلسفه زيست شناسي، گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات از 1380 تاكنون.
- تدريس در كارگاههاي آموزشي اخلاق پزشكي براي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،زنجان اساتيد معارف اسلامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، شهركرد، و دانشگاههاي تهران از1375 تا كنون.

مسئوليت‌ها

- عضو هيأت علمي پژوهشكده تاريخ و فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از 1372 تا 1380 . از 1380 تاكنون
- عضو هيأت علمي گروه مطالعات علم، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.
- مشاور مركز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشكي، وزارت بهداشت،از1372 (بدو تأسيس)تا 1381.

آثار

الف - منتشر شده

- « قرآن كليد گنج مقصود»، ارائه شده در اولين كنگره بين المللي اخلاق پزشكي،تهران 1372. در اخلاق پزشكي در آيينه اسلام ، جلد دوم مجموعه مقالات كنگره، مركز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشكي، تهران 1373، چاپ شده است.
- « شهيد مطهري و فلسفه اخلاق » ، روزنامه ايران ، 14و13/2/1376.
- « نگرش به سرشت انسان از منظر فلسفه زيست شناسي»، ارائه شده در دهمين كنگره حوزه و دانشگاه، قم 1375. در حوزه و دانشگاه ، سال چهارم، شماره سيزدهم، آذر 1376، چاپ شده است.
- «آيا مرگ مغزي قطعاً مرگ است؟»، مجله پژوهشي حكيم ،( معاونت پژوهشي وزارت بهداشت)، دوره 1 شماره 3 زمستان 1377.
- «جوهر حركت جوهري و پاره اي از پيامدهاي آن براي اخلاق پزشكي»، مقاله ارائه شده دركنگره بين الملي ملاصدرا،‌ تهران،خرداد 1378. در جلد نهم مجموعه مقالات با عنوان ملاصدرا منطق،اخلاق، و كلام ، انتشارات بنياد حكمت اسلامي ملاصدرا،‌ زمستان 1382، چاپ شده است.
- «تدوين موازين اخلاقي و حقوقي جهت محافظت از آزمودني در پژوهشهاي علوم پزشكي»، با همكاري دكتر يدالله فرهادي و …، حكيم ، دوره 3 شماره 1 بهار 1379.

ب - منتشر نشده

- «احياء اخلاقيات اسلامي»، ارائه شده به سمينار امام حسين(ع) و احياء دين،‌ دانشگاه امام حسين(ع)، تهران 1374.
- مباحثي از اخلاق پزشكي در غرب، (شامل: سه رويكرد اخلاق كاربردي، اصل گرايي و قانون گرايي در حل مسائل اخلاق پزشكي؛ رابطه اخلاق و قانون؛ سقط جنين)، طرح پژوهشي موظف پژوهشگاه، 1375.
- اخلاق پزشكي ابن سينا، طرح پژوهشي موظف در پژوهشگاه، 1378 .
- «اخلاق پزشكي و اديان» ، ارائه شده در مركز بين المللي گفتگوي تمدنها ، آذر 1380، كه خلاصه آن در گزارش گفت و گو ، سال اول شماره نوزدهم نيمه دوم 1380 آمده است.
- <سقط جنين از ديدگاه اخلاق فضيلت گرا>، ارائه شده در اولين سمينار بررسي جامع سقط جنين، كرمانشاه 1381، كه خلاصه آن در فصلنامه باروري و ناباروري ، چاپ شده است.
- گردآوري چهار جلد بولتن مرجع فقه پزشكي ( تنظيم خانواده، جنين شناسي اسلامي، سقط جنين، شبيه سازي ) ، براي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، 1378-1382.
- «استدلالي تكاملي عليه طبيعت گرايي»، ارائه شده در اولين همايش تحليلي فرگشت زيستي، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1383. چكيده آن در خلاصه مقالات، ص. 5، چاپ شده است.
- «اخلاق زيستي از ديدگاه اسلام»، ارائه شده در اولين كنگره بين‌المللي اخلاق زيستي،‌ فروردين 1384.
- «تكامل و دين از ديدگاه مك‌مولين»، ارائه شده در نخستين همايش گفتگوي علم و دين، ارديبهشت 1384. چكيده آن در چكيده مقالات، ص. 64، چاپ شده است.
- «خود خواهي تكاملي و دين»، ارائه شده در نخستين همايش بين المللي گفتگوي علم ودين،‌ارديبهشت 1385. چكيده فارسي آن در چكيده مقالات، ص 137، و چكيده انگليسي آن در p.59 چاپ شده است.
- شرح و نقد آراء پلنتينگا در زمينه رابطه نظريه تكامل و دين، طرح پژوهشي در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حدود 500 صفحه، تابستان 1385.

ترجمه ها

- معضلات اخلاق پزشكي، الستير.و.كمپبل، معاونت امور فرهنگي، حقوقي و مجلس وزارت بهداشت، 1372.
- دو مقاله «اسلام و فلسفه علم» و «در باب ماهيت و ذات» از دكتر نقيب العطاس، كه در درآمدي بر جهان شناسي اسلامي، مؤسسه مطالعات اسلامي و دانشگاه تهران، 1374، چاپ شده است.
- «نگرشي نو به عقلانيت علمي»، جان واتكينز، دانشگاه انقلاب، شماره 107-106،بهاروتابستان 1375.
- «تأملي دوباره درباره اخلاق و دين»، باروخ برودي،‌ نقد و نظر، سال چهارم،‌ شماره اول و دوم،‌ زمستان و بهار 1376-1377.
- «علم و دين»، جان هدلي بروك،‌ نامه علم و دين، سال 3، شماره 5و6 ، پاييز و زمستان 1378.
- نياز به علم مقدس، سيد حسين نصر، مؤسسه فرهنگي طه، قم 1379. چاپ دوم بهار 1382
- فلسفه علم در قرن بيستم، دانالد گيليس، سمت و مؤسسه فرهنگي طه، تهران و قم 1381.
- «زوال مسأله تحديد»، لري لودن، حوزه و دانشگاه ،سال نهم، شماره 34، بهار 1382.
- نگاه اخلاقي ، ديويد مك ناتن، سمت، 1383.
- دو فصل از نگرشهاي نوين در فلسفه ، جلد دوم ، با عناوين فلسفه علم از ديويد پپينو و فلسفه علوم اجتماعي از مارتين هوليس، كتاب طه، قم 1383.
- «تقويت نظريه ها»، هيلاري پاتنم، ذهن، ويژه فلسفه علم، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1383.
- «مفاهيم سلامت، كسالت و بيماري»، آرتور كاپلان، سروش انديشه ، شماره 11، ويژه فلسفه پزشكي، پاييز 1383
 گالری تصاویر
در این قسمت موردی یافت نشدمقاله های مرتبط
در این قسمت موردی یافت نشد